பத்திரிகை வெளியீடுகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பெயர் / முக்கிய சொல்)

5 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
இலங்கையில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களிற்காக பெறப்பட்ட கொடுப்பனவுகளினை நாட்டிற்கு திருப்பியனுப்புதல் 2016 2016-04-22
வெளிநாட்டு செலவாணி நியதிகளை மேலும் இலகுவாக்குதல் 2014 2014-05-28
" வெளிநாட்டுச் செலாவணிக் கொடுக்கல் வாங்கல்களிற்கான படிப்படியான வழிகாட்டல் " நூல் வெளியிடல் மற்றும் செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டு திணைக்களத்தினால் இணையத்தளமொன்றினை ஆரம்பித்தல் 2014 2014-01-02
வெளிநாட்டு செலவாணி நியதிகளை மேலும் இலகுவாக்குதல் 2013 2013-06-12
அங்கீகரிக்கப்படாத/ சட்ட ரீதியற்ற அந்நிய செலவாணி வர்த்தக தொழிற்பாடுகள் 2012 2012-05-30